:: મોટા માણસના અભિમાન કરતા નાના માણસની શ્રદ્ધા ધાર્યું કામ કરી જાય છે. :: એક સારો વિચાર અનેક ખોટા વિચારોને દૂર કરી શકે છે.:: ભૂતકાળને વર્તમાન પર હાવી થવા દેશો તો ભવિષ્યને બગાડી મૂકશે. :: દુઃખી જીવ પ્રત્યે અનુકંપા દાખવવી એ જ માનવધર્મ.:: સદાચારહીન માણસ સેલ વગરની બેટરી જેમ નકામો છે.:: બધી જ મહાન ભૂલોના પાયામાં અહંકાર હોય છે.

Categories: Uncategorized | Comments Off
 
 

wp_flash_img_show will display here (config: default)
Categories: Uncategorized | Comments Off
 
 

edudarshan.com પર આપનું સ્વાગત છે.

નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો,
મે આ વેબસાઈટ દ્વારા શિક્ષણ જગતને લગતા કેટલાક ઉપયોગી પરિપત્રો,પત્રકો,શાળામાટે ઉપયોગી પ્રોગ્રામ તેમજ વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળી રહે તેવો પ્રયત્ન કરેલ છે. આશા રાખુ છુ કે આપ સૌ મિત્રો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થશે.જો આપની પાસે પણ શાળા કે વિદ્યાર્થી ઉપયોગી માહિતી હોય તો આપ મને ઇ–મેઇલ દ્વારા મોકલશો……
Categories: Uncategorized | Comments Off

ધો.૬ થી ૮ : પ્રથમ સત્ર : એકમ કસોટી :: વિજ્ઞાન અને ટેક.

 new1મિત્રો, અહી ધોરણ ૬ થી ૮ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષય ના એકમ કસોટી પેપર આપેલ છે. જે આપને વર્ગ માં કસોટી લઇ મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદરૂપ બનશે…

UNIT_TEST1

Categories: Uncategorized | Comments Off

શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્ત પ્રોગ્રામ

new1  હવે શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્ત બનાવો ખૂબ જ સરળતા થી……..

shishyvrutinew1 copy

Categories: Uncategorized | Comments Off

નવો પરિણામપત્રક પ્રોગ્રામ (સુધારેલ)

new1  ધોરણ ૩ થી ૮ નો નવો પરિણામપત્રક પ્રોગ્રામ (SDP ગ્રેડ પત્રક સાથેનો)

result1

Categories: Uncategorized | Comments Off

રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ નિમિતે ઓનલાઈન કિવઝ

 

Online_Game

Categories: Uncategorized | Comments Off

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.

Categories: Uncategorized | Comments Off

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો/વિધ્યાસહાયકો અને મુખ્ય શિક્ષકોએ બજાવવાની ફરજો અને અનુસરવાની આચારસંહિતા…

Categories: Uncategorized | Comments Off

  • નિવૃત શિક્ષક માનનીય શ્રી વિપાણી સાહેબ દ્વારા શાળાના બાળકોને મળેલ શિક્ષણ ઉપયોગી સાહિત્ય…….

  1. ધોરણ ૧ થી ૮ માં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરતા વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ મુજબ અંગ્રેજી નિબંધ માળા

  2. ધોરણ ૮ ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને મહત્વના પ્રશ્નની નોંધ માટે ફૂલસ્કેપ ચોપડા.

  3. શાળાની દસ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીની ઓને ખાસ ઇનામ.

  4. શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને નોટબૂક

Prev
Next
Categories: Uncategorized | Comments Off

સુવિચાર-સંગ્રહ (E-Book)

સુવિચાર-સંગ્રહ (ગુજરાતી E-BooK)

Suvichar_Sangrah copy

Categories: Uncategorized | Comments Off

Categories: Uncategorized | Comments Off

દિવાદાંડી – જાન્યુઆરી (સામાન્ય વિજ્ઞાન વિશેષાંક)

dvdnd_jan-14

Categories: Uncategorized | Comments Off

T.P.O. ફરજો અને જવાબદારી

Categories: Uncategorized | Comments Off

BLO વળતર રજા પરિપત્ર

Categories: Uncategorized | Comments Off

ધો. ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે

Categories: Uncategorized | Comments Off

દિવાદાંડી – ડીસે.

દિવાદાંડી :: નવેમ્બર-ડીસેમ્બર

dvdnd_Dec-13

Categories: Uncategorized | Comments Off

ગણિત-વિજ્ઞાન મંડળ આધારિત શાળાકીય પ્રવૃતિઓનું સંભવિત આયોજન

Categories: Uncategorized | Comments Off

દિવાદાંડી સપ્ટે-

 

dvdnd_sept_oct-13

Categories: Uncategorized | Comments Off

વિકલ્પ

Categories: Uncategorized | Leave a comment

દિવાદાંડી જુલાઈ ઓગષ્ટ

newblinkimg દિવાદાંડી જુલાઈ-ઓગષ્ટ – ગણિત વિશેષાંક

dvdnd_july_aug-13

Categories: Uncategorized | Leave a comment

ક્વીઝ પ્રવેશિકા-મંજૂષા

new1 ટેટ ની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે

Categories: Uncategorized | Leave a comment

ccc માંથી મુક્તિ બાબત

CCC_MUKTI

Categories: Uncategorized | Leave a comment

તમામ શાળા માં ઈન્ટરનેટ

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Categories: Uncategorized | Leave a comment